Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het is verboden gegevens, foto’s, tekst of andere data van deze website te gebruiken voor eender welk doeleinde zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging.